Back to top

XVIII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

Inne
Sylwia Kowalska

Drodzy Mieszkańcy!

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do udziału w konkursie pt. "XVIII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ". 

Organizatorem konkursu jest gmina Kórnik oraz Kórnicki Ośrodek Kultury.

Miejsce: Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6

Termin: 28 marca 2020 r., godz. 10:00., nadsyłanie prac do 20 marca 2020 r. 

Do konkursu przystąpić może dzieci młodzież zamieszkała w gminie Kórnik i uczęszczająca do szkół na terenie gminy (uczniowie przechodzą dwa etapy: eliminacyjny w placówkach oświatowych oraz finałowy w KOK'u), a także dzieci i młodzież ucząca się w szkołach poza gminą Kórnik po zgłoszeniu przez rodziców lub opiekunów (wówczas pomija się etap eliminacyjny).

Chcąc wziąć udział w konkursie należy dostarczyć: 

  • podpisane oświadczenie RODO;
  • wypełnione karty zgłoszenia z pieczątkami (skan lub zdjęcie) dot. szkół;
  • opisany podkład muzyczny w formacie mp3 do konkretnej piosenki należy przesłać wyłącznie drogą mailową na adres: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl (w tytule maila: XVIII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz imię i nazwisko uczestnika).

Plik do pobrania