Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej, gm. Kórnik...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie gazociągu ś/c,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 51/1, 53/82 , położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie przyłącza elektroenergetycznego kablową linią SN 15kV 3xYHAKXS 120/150mm2 12kV/20kV,na nieruchomości składające

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony