Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 października 2021 r., - WB1-PP.6733.75.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.75.2021

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WB1-OSR.6220.37.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.34.2021 z dnia 24 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.34.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.34.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.9.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.70.2020 z dnia 1 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu postanowienia znak: WB1-PP.6733.70.2020 z dnia 29 stycznia 2021 r. o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.77.2020 z dnia 12 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Strony