Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.20.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoWB1-PP.6733.20.2020     

Obwieszczenie Burmistrza

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XII/132/2019 z dnia  28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P...

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej, gm. Kórnik...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki

Strony