Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 7 października 2020 r.

WB1-PP.6733.70.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia znak: WB1-PP.6733.70.2020 z dnia 7 października 2020 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych nr ewid.: 53/102, 51/2, 1/12 i 1/22, położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania, w pokoju nr 211, piętro II.